Blas o’r canu yn y Cwm

Noson hwyliog iawn o ganu gwerin!

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Roedd hi’n noson hyfryd lan yn y Cwm nos Wener ddiwethaf. Digon o ganu felly dim amser i ffilmio gormod ond dyma flas bach i chi o’r artistiaid Trefor a Jez ynghyd a phytiau bach o ddwy gan.

Ar ôl ffilmio’r darn o ‘Pren ar y Bryn’, cyflymodd y tempo yn sylweddol wrth i ni fynd trwy weddill y penillion a’r breichiau’n mynd i bobman!

Cewch chi fwy o’r hanes yn rhifyn Tachwedd Y DDOLEN.