“Bore da Mr. Morgan”

Sgwrs gyda Meirion Morgan ar ddiwrnod ei ymddeoliad fel gofalwr yr Ysgol Gymraeg.

Huw Llywelyn Evans
gan Huw Llywelyn Evans
Meirion Morgan

Y Prifathro Mr. Clive Williams yn cyfarch Meirion Morgan.

Faint o ddisgyblion yr Ysgol Gymraeg sydd wedi cyfarch Meirion Morgan wrth giât yr Ysgol Gymraeg dros yr un mlynedd ar hugain diwethaf? Miloedd ar filoedd dwi’n siŵr. Ar fore Mercher,  Hydref 26, roeddynt yn cyfarch Meirion am y tro olaf wrth iddo ymddeol o’i swydd fel gofalwr yr Ysgol Gymraeg. Yn y cyfweliad mae Meirion yn rhannu rhai atgofion am y gwaith a’i ddiwrnod olaf yn y swydd.

Gallwch weld erthygl i gyd-fynd gyda’r cyfweliad yma yn y rhifyn diweddara o’r Angor sydd ar werth yn y siopau nawr.