Yr EGO

Uchafbwyntiau EGO’r – mis Rhagfyr 2021

gan Huw Bates

Mae rhifyn mis Rhagfyr o’r EGO ar gael nawr am ddim ar-lein ac yn cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog.

Dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall ?

Cyngor Tref Aberystwyth

Theatr Felinfach

Elusennau Iechyd Hywel Dda 1

Elusennau Iechyd Hywel Dda 2

Moma Machynlleth

Yr Angor 

Arad Goch