Yr EGO

Uchafbwyntiau EGO’r mis hwn a chyfle i danysgrifio i’n cylchlythyr!

gan Huw Bates

Mae rhifyn mis Tachwedd o’r EGO ar gael nawr am ddim ar-lein ac yn cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog.

Os hoffech dderbyn yr EGO trwy ebost ar ddechrau pob mis, ewch i www.aberystwythego.co.uk i danysgrifio i’n cylchlythyr.

Yn y cyfamser, dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall ?

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth 

Cyngor Tref Aberystwyth

Elusennau Iechyd Hywel Dda 1

Elusennau Iechyd Hywel Dda 2

Elusennau Iechyd Hywel Dda 3

Elusennau Iechyd Hywel Dda 4

Yr Angor

Prifysgol Aberystwyth 

Bro Aber 360

Byrgyr

Arad Goch

Marchnad Nadolig Bont

Cegin Patagonia