Seminarau y Ganolfan Geltaidd tymor yr Hydref 2021

Rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol ar y cyd rhwng y Ganolfan Geltaidd a Rhydychen

Mae’r cydweithio rhwng Prifysgol Cymru a Choleg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen yn parhau gyda nifer o ddigwyddiadau yn ystod tymor yr Hydref. Mae hyn er mwyn meithrin cyfleoedd newydd i hyrwyddo Astudiaethau Celtaidd a Chymreig. Pob sesiwn am 5 yr hwyr.

7 Hydref

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Rhys Kaminski-Jones (Y Ganolfan Geltaidd)

‘Hi Hên-Eleni y Ganed!’: Canu Llywarch Hen yn y cyfnod Rhamantaidd

14 Hydref

History of the Book Room, Cyfadran Saesneg, Manor Road, Rhydychen (ar lein ac wyneb yn wyneb)

William Lamb (Prifysgol Caeredin)

Nouns by numbers: New insights from a dialectometrical study of Gaelic nominal morphology

21 Hydref

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Ian Stewart (Prifysgol y Frenhines Mary, Llundain)

Celticism: An intellectual and cultural history

28 Hydref

Rhydychen (ar lein yn unig)

Georgia Henley (Coleg Sant Anselm)

Reading Geoffrey of Monmouth in south Wales and the Marches

4 Tachwedd

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Ken Dark (Prifysgol Reading)

Royal burial in fifth-to seventh-century western Britain and Ireland

11 Tachwedd

Rhydychen (ar lein yn unig)

Janet Kay (Princeton)

Funerary archaeology and communities in fifth-century Britain

18 Tachwedd

Y Ganolfan Geltaidd (ar lein yn unig)

Eirian Alwen Jones

‘Tua Gloddaith, tŷ gwleddoedd’: Tomos Mostyn, Ysgwïer, a’r traddodiad barddol

25 Tachwedd

Rydychen (ar lein neu hybrid; i’w gadarnhau)

Deborah Hayden (Maynooth)

Cryptography, linguistic origin legends and medical education in medieval Ireland

2 Rhagfyr

Seminar ymchwil ar y cyd rhwng y Ganolfan a Rhydychen (ar lein yn unig)

Michael Cronin (Coleg y Drindod Dulyn)

Minority Journeying in the Age of the Anthropocene

 

Bydd seminarau’r Ganolfan am 5.00 o’r gloch ar nos Iau drwy Zoom.

E-bostiwch a.elias@cymru.ac.uk i dderbyn dolen.

Bydd seminarau Rhydychen am 5.15 o’r gloch wyneb yn wyneb neu drwy Microsoft Teams.

E-bostiwch david.willis@ling-phil.ox.ac.uk i dderbyn dolen.