Gwalia Philistia, Prifardd y Gen

Ymateb y Prifardd Dafydd John Pritchard i argyfwng ariannol y Llyfrgell Genedlaethol

Dafydd Pritchard
gan Dafydd Pritchard

             Gwalia Philistia

Mae’n rhaid ein bod ni, y genedl
sydd ohoni, mor gyfoethog
fel y gallwn fforddio peidio â thalu
am y pethau hyn;

gallu fforddio gwneud y tro
heb wybodaeth ddethol catalogau;
heb drylwyredd cwrtais ystafelloedd darllen;
heb wybodaeth gyfan y porthorion! Na’u croeso.

Bu yma unwaith, ar y bryn,
ganu ein caneuon ac adrodd
straeon ein hanesion ni wrth bawb;
dweud am hynt y llwyth â gonestrwydd balchder
a gwingo ger drygioni a holl lwfrdra
ei ffaeleddau hen.

Bu amser na ddilornai’r byd ein ysgolheictod.

Ym mhanig niwl rhyw fiwrocratiaith fawr,
daeth amaethwyr balch i chwilio enwau caeau
ac i’w mesur nhw i gyd
at bwrpas llenwi ffurflen grant,
gan adael mwd diolchgar ar hyd
carped coch yr adeilad hwn.

Mae yma ar y bryn, o hyd – gobeithio – ddeall
nad yw digido’n digwydd mewn rhyw wagle.
Mae’n digwydd, hefyd, wrth arllwys ac mewn
yfed paned ym Mhendinas, a thros sgwrs;
mae’n digwydd pan fydd dagrau rhai
sy’n canfod tylwyth mewn hen, hen ddogfennaeth,
yn cydio’n dynn yn llaw y cymorth
hawdd ei gael mewn Ystafell Ddarllen.

Nid peth twt yw metadata.

Ac, weithiau, mae archif yn brifo.

Mae bocsys ar y silffoedd
â’u cyfrinachau mewn rhubanau’n aros
am y dydd y gwelir drafftiau a llythyrau
ein llenorion ac artistiaid, cofnodion clercod,
camgymeriadau cyfarwyddwyr ffilm
a holl orchestion gwleidyddion ddoe.

Dafydd John Pritchard