Y DDOLEN Rhagfyr

Ar werth yn eich siop leol

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)
Y DDOLEN - Rhifyn Rhagfyr

Clawr Rhifyn Rhagfyr Y DDOLEN

Mae Y DDOLEN Rhagfyr wedi cyrraedd y siopau ac yn rhifyn swmpus 32 tudalen.

Mynnwch eich copi chi o’ch siop leol penwythnos yma.

Blas o gynnwys mis Rhagfyr

 • Newyddion o’r Pentrefi
 • Neges Nadolig gan y Parch Julian Smith
 • Fy ngwaith i – Carl Cruickshank
 • Sgwrs gyda Glan Davies am ei lyfr newydd ‘O’r Aman i’r Ystwyth’
 • Testunau Eisteddfod y DDOLEN 2022 a’r llun ar gyfer y gystadleuaeth capsiwn.
 • Aros i Feddwl
 • Cwis yr Ŵyl – cyfle i ennill tocyn rhodd te prynhawn i ddau gan Mirain Griffiths
 • Cornel y Beirdd
 • Pen-blwydd y Bugeilgwn Cymreig
 • Nodiadau Natur
 • O’r gegin gan Mirain Griffiths: Cacen Gaws Siocled Gwyn a Mafon
 • Menter Moch gan Eiry Williams
 • Lliwio’r Nadolig: llun arbennig i’w liwio gan Lizzie Spikes i’r plant
 • Yr Ystafell ddianc – dod i wybod mwy am y fenter ym Mhonterwyd!
 • Croesair

Dyddiad Cau Cwis Nadoligaidd a’r llun lliwio i blant yw’r 22 Rhagfyr felly prynwch eich copi mor gynted â phosib!

Bendigedig yw gweld tipyn o luniau gweithgareddau’r ffermwyr ifanc yn y rhifyn yma. Mudiad hynod bwysig yn ardal Y DDOLEN i bobl ifanc cefn gwlad.

Mwynhewch y darllen.