Clic Clic Corona

Fy hoff ddeg llun

Wendy Foulds
gan Wendy Foulds
Screenshot_20210517_150409

Thema Patrwm.

Screenshot_20210517_150250

Thema Macro

Screenshot_20210517_150239

Thema Photograffydd Jeff Wall. Cyntaf.

Screenshot_20210517_150214

Thema Melyn. Cydradd Cyntaf

Screenshot_20210517_150120

Thema Adlewyrchiad. Cydradd cyntaf

Screenshot_20210517_145931

Thema Lliw

Screenshot_20210517_145841

Thema Ffotograffydd Stephen Shore

Screenshot_20210517_145829

Thema Symudiad. Dad yn dal afal

Screenshot_20210517_145738

Thema Ffotograffydd Ed Ruscha. Un o gyfres ddaeth yn gyntaf

Screenshot_20210517_150130

Thema Ffordd Newydd Gymreig o Fyw

Yn yr amser tywyll, ansicr o dan glo, darganfyddais ychydig bach o heulwen trwy ymuno â grŵp Facebook o’r enw Clic Clic Corona a sefydlwyd gan ddau ffotograffydd, Betsan Haf Evans a Sioned Birchall.

Rwyf bob amser wedi bod yn greadigol ac â diddordeb mewn ffotograffiaeth felly gwelais hyn fel cyfle i ehangu fy ngwybodaeth a dysgu sgiliau newydd a hefyd i gwrdd â phobl o’r un anian.

Bob wythnos mae thema / her yn cael ei gosod ac rwy’n hoff iawn o amrywiaeth yr heriau. Mae rhai diddorol wedi bod am ffotograffwyr eiconig fel Ed Ruscha a Stephen Shore, dau artist nad oeddwn i’n gwybod llawer amdanynt nes i mi ymuno â’r grŵp.

Rwyf hefyd yn mwynhau edrych ar luniau aelodau eraill a’u dehongliad o’r gwahanol themâu sy’n ddiddorol iawn i mi. Mae’n gymuned braf lle mae pawb yn galonogol ac yn wirioneddol falch o bwy bynnag sy’n ennill.

Mae’r holl broses o ddod i fyny hefo syniadau ar gyfer pob her, i dderbyn canmoliaeth ac adborth arbennig ar fy ngwaith ac ennill 4 her, wedi bod yn hwb enfawr i fy hyder ac mae wedi cyfrannu at helpu gyda fy iechyd meddwl trwy’r amser yma. Ni allaf ddiolch digon i Betsan a Sioned am ddechrau’r grŵp ysbrydoledig yma.