Yr Angor yn y siopau

Rhifyn Mehefin o’r Angor ar gael yn eich siop leol. Mynnwch gopi.

Y Angor

Mae rhifyn mis Mehefin o’r Angor wedi cyrraedd y siopau.

Mae’n cynnwys erthyglau difyr sydd yn cynnwys: –

  • Delyth Davies yn cofio hen siopau’r dref;
  • Gareth Davies yn taro golwg ar ei atgofion fel Cadeirydd y Cyngor Sir;
  • Diweddariad Cyngor Tref Aberystwyth gan Kerry Ferguson.
  • Hanes blwyddyn tîm pêl-droed Padarn United;
  • Merched y Wawr Aberystwyth
  • Diweddariad ymgyrch cae gwyrdd Waunfawr;
  • Atgofion Gaenor Mai a’r cyfnod clo;
  • a llawer o newyddion lleol;
  • Ac wrth gwrs, Dai Hufen Îa.

Y mis yma, mae atodiad arbennig Haf o Ddarllen yn cynnwys 20 tudalen o lyfrau addas i bawb.

Haf o Ddarllen