Amser i glirio’r wardrob!

Banc dillad yn codi arian at elusennau lleol.

William Howells
gan William Howells

Mae’n siwr fod rhai ohonoch wedi sylwi ar ychwanegiad lliwgar iawn o flaen Garej Penrhyn-coch! Mae elusen Nisa Making a Difference Locally wedi lansio menter newydd i helpu busnesau i godi arian ar gyfer elusennau lleol ar ffurf banciau dillad. Er mwyn gwneud defnydd gwell o’ch hen ddillad, lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a hefyd helpu i gyfrannu at achosion lleol, defnyddiwch fanc dillad Tymawr.

Dyma gyfle perffaith i glirio’ch wardrob a chyfrannu at achosion lleol yr un pryd!