Ymweliad Ciara a Dennis

Cofnod ffotograffig o stormydd diweddar yn Aberystwyth

Iestyn Hughes
gan Iestyn Hughes
Iestyn Hughes

Yn dilyn stormydd Chwefror 2020, Aberystwyth.

Iestyn Hughes

Bore Storm Ciara, CHwefror 2020

Iestyn Hughes

Bore Storm Ciara, Chwefror 2020

Bore Storm Ciara, Chwefror 2020

Iestyn Hughes

Bore Storm Ciara, Chwefror 2020

Iestyn Hughes

Adar yr Eira, Storm Dennis, Chwefror 2020

Iestyn Hughes

Storm Dennis, Tan-y-bwlch, Chwefror 2020

Iestyn Hughes

Ionawr 14eg, 2020, Aberystwyth

Iestyn Hughes

Storm fawr 23 Rhagfyr 2013, Aberystwyth.

Iestyn Hughes

Storm enbyd, Tan-y-bwlch, Ionawr 2014

Mae hanes hir o stormydd yn creu difrod ar hyd arfordir Cymru. Storm 25 a 26 Hydref 1859, neu ‘Storm y Royal Charter‘ yw’r enwocaf, mae’n debyg. Amcangyfrifir bod y storm honno wedi lladd o leiaf 800 o bobl, suddo 133 o longau a difrodi eiddo ar raddfa eang. O’r 800 a gollwyd, roedd 450 ohonynt ar fwrdd y Royal Charter, llong a oedd ar siwrne o Awstralia i Lerpwl, ond a ddrylliwyd ar greigiau ger Moelfre, Sir Fôn.

Storm fawr 23 Rhagfyr 2013, Aberystwyth

Hawdd y gall trigolion presennol Aberystwyth werthfawrogi grym y tonnau gwyllt, o gofio’r difrod mawr a fu i’r Prom yn ystod gaeaf 2013/14, a’r stormydd eraill, llai niweidiol, a ddaeth yn amlach ac yn amlach ers hynny, wrth i newid hinsawdd gael effaith amlwg ar ein hamgylchfyd.

Storm enbyd, Tan-y-bwlch, Ionawr 2014

Fe fydd ambell berson hŷn yn siŵr o fod â chof plentyn am storm enfawr Ionawr 1938, pan ddifrodwyd y Prom yn helaeth iawn. Dyma ddolen i ffilm ‘newsreel’ Pathe o’r dinistr. Os ewch chi i ystafell ddarllen y Llyfrgell Genedlaethol, mae yno nifer dda o luniau gan ffotograffydd enwog o’r dre, Arthur Lewis, sy’n cofnodi’r difrod hwnnw, ynghyd â lluniau eraill o ddefod boblogaidd sydd wedi bodoli ers adeiladu’r rhodfa, sef cerdded y Prom i wylio tonnau mawrion yn tasgu dros y waliau!

Storm 14 Ionawr, 2020 Aberystwyth

Fe ddaeth Ciara a Dennis atom yr wythnos hon, gan achosi llifogydd dinistriol iawn mewn sawl man yng Nghymru, difrod a fydd yn cymryd amser maith, arian mawr, a chymorth gan bawb, i’w oresgyn.

Bore Storm Ciara, Chwefror 2020
Bore Storm Ciara, Chwefror 2020
Bore Storm Ciara, Chwefror 2020
Storm Dennis, Tan-y-bwlch, Chwefror 2020
Adar yr Eira, Storm Dennis, Chwefror 2020

Bach iawn mewn cymhariaeth â’r llifogydd yw’r llanast a grëwyd gan y ddwy storm i’n harfordir y tro hwn, ond mae trigolion y Bae yn gwybod y gallai pethau fod yn bur wahanol, ac fe fydd nifer yn dal eu gwynt gan obeithio bod tymor y stormydd cyson drosodd am y tro.

Bore Storm Ciara, Chwefror 2020

 

Iestyn Hughes

(Cyhoeddwyd cyfrol am hanes tywydd garw yng Nghymru, Tywydd Mawr mewn lluniau, gan y Lolfa, 2016)