Taith Gerdded gyda Dosbarth Pontarfynach!

Dosbarth Pontarfynach ar daith gerdded i’r Bwa

gan Zoe Pettinger

Y Bwa, Stad yr Hafod

Roedd hi’n hyfryd gweld y dysgwyr Cymraeg eto, ar ôl misoedd o ddysgu ar Zoom! Penderfynon ni fynd ar daith gerdded o gwmpas y Bwa, a chael picnic bach, wrth gadw pellter cymdeithasol, a siarad Cymraeg, wrth gwrs! ? Byddwn ni’n dechrau gwersi ar Zoom eto ar ddiwedd o fis Medi, ond roedd hi’n wych gweld sawl aelod o’r dosbarth cyn hynny. Llawer o hwyl! ????????