Siop Aber – Caru Aber!

Mwynhewch y fideo!

gan Gruffudd Huw

Siopwch yn lleol y Nadolig hwn a chefnogwch fusnesau lleol.