Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn

Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn wedi’i gyhoeddi

Marian Beech Hughes
gan Marian Beech Hughes

Osian James, wrth ei waith yn Uned Gofal Dwys Ysbyty Brenhinol Gwent

Mae rhifyn haf 2020 o Gair o’r Garn, cylchlythyr Gofalaeth y Garn, wedi’i gyhoeddi. Mae’n cynnwys manylion y gwasanaethau a’r cyfarfodydd rhithiol sy’n cael eu cynnal, profiadau heriol rhai teuluoedd lleol yn ystod y cyfnod clo, a dewis rhai aelodau o gerddi a cherddoriaeth addas ar gyfer yr amser yma.

Gair o’r Garn Haf 2020