Reseit “AberGamon” (Cyfle euraidd i ddewis “lleol”)

Pryd blasus hawdd i’w wneud gyda chynnyrch o siopau lleol

Teilo Trimble
gan Teilo Trimble

Hyd yn oed cyn yr argyfwng presennol roedden ni fel teulu fel nifer eraill yn ceisio siopa’n fwy lleol. Os ystyriwn yr holl fanteision;

  • arian yn aros yn yr economi lleol;
  • lleihau ar filltiroedd mae cynnyrch yn wneud cyn ein cyrraedd;
  • cefnogi busnesau lleol;
  • dewis cynnyrch lleol safonol.

Mae’n anodd dadlau yn erbyn hyn yn dydy? Ond serch hynny, rhai o’r prif resymau roeddwn yn methu yn fwy aml na pheidio i siopa’n lleol oedd cyfleustra – Mae’n rhy hawdd i ddod o hyd i bron pob dim yn yr archfarchnad, ac efallai pris.

Nawr yn y sefyllfa bresennol, mae hyd yn oed fwy o fanteision o siopa’n lleol enwedig pryd mae cyflenwyr fel Ymaichi ac eraill sy’n cynnig cludo’r nwyddau yn syth i chi (mae Ymaichi yn ogystal yn defnyddio siopau lleol fel Slaters i gynnig amrywiaeth o nwyddau blasus). Beth sydd fwy cyfleus na hynny?

Hoffwn felly rannu pryd syml wnes i wneud i’r teulu wedi’i wneud dim ond gyda nwyddau lleol, doedd dim rhaid i fi adael y tŷ i gael hyd i’r cynhwysion yma (ond i’r ardd i nôl perlysiau).

Stêc “AberGamon”

Cymhwyson

Dull

Torri tatws mewn i giwbiau bach, rhowch nhw mewn sosban fawr lawn dŵr oer a dewch â fe i ferwi yn sydyn.

Torrwch y bresych mewn i stripiau a chadw mewn sosban sych yn barod at wedyn.

Wrth i’r dŵr ddechrau berwi tynnwch y tatws o’r dŵr a chynhesu padell ffrio gydag olew olewydd (3 llwy ford) gydag ychydig o fenyn i dymheredd canolog.

Ychwanegwch y tatws, parhewch i droi’r tatws nes eu bod nhw’n dechrau troi’n euraidd, ac ychwanegwch y rhosmari a’r halen. Y tatws sy’n cymryd yr amser hiraf i wneud (wnes i bennu’r tatws yn y ffwrn dan y gril). Gallwch gadw rhai yn dwym yn y ffwrn nes bod y stêcs wedi gorffen (tua 10 munud).

Rhowch bach o olew mewn padell ffrio (neu yn sych mewn un non-stick) ar dymheredd canolog a choginio’r stêcs am tua 5 munud ar bob ochr (wnes i ddim llwyddo cael y 2 stêc yn yr un padell felly wnes i wneud un ar y tro, sy’n cymryd mwy o amser obvs).

Cadwch y stêc yn gynnes wrth ffrio’r wy – i’ch dant (“easy over” i fi bob tro) a berwi’r bresych am 5 munud.

Gallwch ychwanegu tamaid o fenyn i’r bresych, a halen a phupur i’r tatws, dim byd gwell na sos coch gydag wy i mi (Ymaichi eto).

Fel teulu ‘da ni wedi ailddechrau bwyta cig ar ôl 3 mis heb gig, ond penderfynwn ni i ailddechrau gyda’r cig tra’n “lockdown”, dewisom ni Penparcau butchers am y cig ac maen nhw’n gwerthu pac cymysg cig sy’n para am bythefnos i ni.

Dan ni wedi bod yn cael llaeth ac ati gan Sean Fitzpatrick am dros 6 mis, ac mae’n wych i wybod fyddwch chi ddim yn rhedeg mâs o laeth yn enwedig gyda phlant yn y tŷ. Rydw i hefyd wedi derbyn bocs o gaws Cymraeg gan “the Welsh Cheese Company“.

O ystyried popeth, er bod siopa’n lleol yn fach mwy drud, ar ôl i chi ystyried faint o “peripheries” dach chi’n prynu wrth ymweld ag archfarchnad mae’n gweithio allan bron yn hafal am wn i. Mae hyn yn atgoffa fi o jôc:

Rhwystrau ar siopa yn archfarchnadoedd:

Morrisons – 3 tun o domatos 1 pecyn o bapur toiled y person

Tesco – 1 bag o flawd, 3 tun o domatos, un pecyn pasta y person

Lidl – 1 masc sgwba, 1 arc welder ac 1 garden swing hammock y person!

Roeddwn ni fel nifer o rai eraill wedi methu cael slot cludo gan y siopau mawr, a dwi’n diolch am hynny yn nawr, oherwydd bod prynu’n lleol yr un mor gyfleus (os nid fwy) ac mae cefnogi cynnyrch a busnesau lleol yn bwydo’r ysbryd yn ogystal â’r cnawd.

Gobeithio bydd y gwasanaethau yma yn goroesi ar ôl yr argyfwng presennol.

**hoffwn ychwanegu bod nifer o fusnesau eraill yn cynnig gwasanaeth cludo hefyd dydw i ddim wedi sôn amdanyn nhw oherwydd dydw i ddim wedi eu defnyddio eto**