Ffair grefft ar-lein Crefftwyr Aberystwyth

Pymtheg o Grefftwyr Aberystwyth

gan Anwen Jenkins

Blas o beth sydd i ddod dydd Sul…15 o stondinwyr amrywiol, lleol a Chymreig.#Aberystwyth #CrefftwyrAberystwyth #siopalleol #cefnogilleol #Cymraeg #cynnyrchcymreig

Posted by Ffair Grefft Ar-lein – Online Craft Fair on Sunday, 26 April 2020

95340383_1399382970241422

 

95440753_273141917025850 95440753_273141917025850

95440753_273141917025850

 

 

 

 

Eisiau cefnogi busnesau lleol Cymreig?

Ymunwch â phymtheg o stondinwyr lleol yn ein ffair grefft ar-lein gyntaf, dydd Sul yma- y trydydd o Fai. Mi fydd y ffair yn digwydd dros ein tudalen Facebook newydd @CrefftwyrAberystwyth. Y bwriad yw y bydd pob ‘stondin’ yn postio eu nwyddau nhw ar-lein ac mi fydd posib i’r cwsmeriaid gysylltu yn uniongyrchol gyda’r crefftwyr. Mae llu o grefftwyr talentog ar ein rhestr, sef;

 1. Vicky Jones
 2. ani-bendod
 3. NATUR
 4. Olew
 5. Iar fach yr haf
 6. Celf Lois
 7. Chwaethus
 8. Marian Haf
 9. Charlotte Baxter
 10. Ruth Jên
 11. Serennu
 12. Elin Angharad
 13. Celf Gwenllian
 14. Elin Crowley
 15. L P-D

Mi fydd y ffair yn cychwyn ar ein tudalen Facebook am 11yb ac yn parhau hyd at 4yp. Yn ogystal â hyn, rydym yn codi arian tuag at Ysbyty Bronglais. Drwy roddion hael gan y stondinau bydd hamper gwerth dros £200 gyda ni i’w rafflo yn cynnwys rhodd gan y pymtheg stondin. Bydd modd prynu tocynnau am £2.00 yr un, a bydd yr holl arian yma’n mynd tuag at yr achos.

Rydym yn falch i roi cynnig ar ddigwyddiad newydd, cyffrous a Chymreig yn ardal Aberystwyth. Cofiwch daro i mewn i’r dudalen i weld y cynnyrch hyfryd.