Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 2/4 #AtgofGen

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 2

William Howells
gan William Howells

TicToc – Sioe Gerdd Roc. Rhys ap Hywel yn arwain y canu. Oeddech chi yn rhan o’r cast?

Alan Gwynant, Swyddog Technegol yr Eisteddfod (dde) yn trefnu safle Gelli Angharad.
Y Babell Lên yn cael ei chodi ar y Maes.
Y Babell Lên
Dros y Bont i’r Steddfod!

Pabell y Cymdeithasau a’r Stiwdio Gerdd

Dydd Llun:

Saith a urddwyd i’r Orsedd fore Llun. ch-dde: Joyce Evans, Capel Bangor; Mererid ac Angharad Lewis, Rhos-goch; Anwen a Caryl Ebenezer, Non Jones a Rhian Heledd Jones, y pedair o Bow Street.
Emyr a Heddwen Pugh-Evans (Emyr Ceiro a Heddwen Eden)

Anrhydeddwyd eraill o’r ardal hon â’r Wisg Wen, sef Dr Rachel Bromwich, Aberystwyth; Dr Dafydd Huws a Daniel Huws, Penrhyn-coch oedd newydd ymddeol o’i swydd fel Ceidwad Adran y Llawysgrifau, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Coroni’r Bardd buddugol

Ruth Davies, Pen-bont Rhydybeddau oedd cynllunydd y Goron

Y Beirniaid oedd Marged Haycock, John Roderick Rees a Gwynne Williams.

Aeth y Goron i Cyril Jones, Tregynon (Ceffyl Gwyn) am Gasgliad o gerddi ar y testun ‘Cyfannu’.

Llythyron at Gyfaill o Kenya.

Ffawdheglwr y wên ifori,
wyt ti’n cofio cydfwrw dis y siwrne
rhwng Boraghoi a South Horr?…

Nos Lun:

Tic Toc: Sioe Gerdd Roc (Cwmni Ieuenctid Ceredigion)

Oeddech chi yno?

Oeddech chi yn un o’r cast?

Dydd Mawrth:

Wâc rownd yr Arddangosfa Celf a Chrefft
Richard Wilson
William Owen Pughe (Idrison)
Dic Aberdaron

Dydd Mercher:

Seremoni’r Fedal Ryddiaith

Dyma’r tro cyntaf i Orsedd y Beirdd anrhydeddu’r Prif Lenor.

Beirniaid y Fedal: Dafydd Rowlands, Alun Jones a Robert Rhys.
Pwy oedd yn haeddu’r wobr? Wel ‘Penbowlen’ sef Robin Llywelyn, Minffordd
Y nofel fuddugol   ‘…ni ddarllenais innau ddim byd tebyg yn y Gymraeg ers tro byd, os erioed…’      Dafydd Rowlands.
Y Babell Lên: Alun Creunant Davies yn Cadeirio’r Beirniadaethau. Ar y llwyfan Glenys Howells (yn ei welis ) a Gwyneth Jones
Robin Iwan, Rhosygwaliau, Y Bala, enillydd yr Unawd Cerdd Dant 12–16 oed. Y wobr ariannol yn rhoddedig gan y Tincer. Hefyd yn y llun ei hyfforddwraig Beti Richards (merch Caradog Pugh) a Dafydd Ifans, Penrhyn-coch, awdur y geiriau ‘Hwyrnos’ a ganwyd yn y gystadleuaeth.

Diolch i ffotograffwyr Y Tincer (Peter Henley ac Anthony Pugh) am ganiatâd i gynnwys y lluniau du a gwyn.

Mwy: Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 1, 3 a 4: lluniau o’r Eisteddfod a mwy…