Dychwelyd i’r Ysgol 

Fideo i groesawu disgyblion i’r safle newydd

Trefniadau dychwelyd / Return arrangements

Cyn dychwelyd i'r Ysgol wythnos nesaf, rydym ni wedi creu fideo yn esbonio beth fydd y trefniadau ar eich cyfer chi. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi nôl! Ahead of our return to school next week, we've created a video explaining how the arrangements will work. We're looking forward to welcoming you back!

Posted by Ysgol Penweddig on Friday, 26 June 2020

Cyn dychwelyd i’r Ysgol wythnos nesaf, rydym ni wedi creu fideo yn esbonio beth fydd y trefniadau ar gyfer ein disgyblion ni. Bydd yn brofiad newydd i bawb i fod ar safle gwahanol, ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb!