Dychwelyd i’r Ysgol 

Fideo i groesawu disgyblion i’r safle newydd

Cyn dychwelyd i’r Ysgol wythnos nesaf, rydym ni wedi creu fideo yn esbonio beth fydd y trefniadau ar gyfer ein disgyblion ni. Bydd yn brofiad newydd i bawb i fod ar safle gwahanol, ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb!