Y Ddolen: Rhifyn mis Mai am ddim!

Dyma fersiwn PDF o’r Ddolen a fersiwn sain

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)
Dod i adnabod . . . Pysgotwr lleol

Er nad oes modd cael copïau wedi’u hargraffu o’r Ddolen erbyn hyn gan fod Y Lolfa ar gau, gallwch weld copi ar lein yma, neu ei lawrlwytho i’w brintio i bobl sydd eisiau copi caled:

Darllen Y Ddolen, Mai 2020

Cofiwch anfon unrhyw newyddion, eitemau neu luniau fel arfer ar gyfer rhifyn mis Mehefin at y.ddolen@gmail.com – mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n cadw mewn cysylltiad.

Gwrando ar Y Ddolen, Mai 2020

Dyma ddetholiad o’r rhifyn cyfredol wedi’i ddarllen gan Myf. Mwynhewch!