Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus CFfI Ceredigion.

Rhai o luniau o gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg CFfI Ceredigion – pwy da chi’n nabod ma?

Alaw Fflur Jones
gan Alaw Fflur Jones

Clwb buddugol, CFfI Pontsian

Cynhaliwyd cystadleuaeth y Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar y 19eg o Ionawr yng Nghampws Theatr Felinfach. Cafwyd ddiwrnod brwd o gystadlu a llongyfarchiadau mawr i bawb a fuodd yn cystadlu ym mhob oedran. Pob hwyl i’r timoedd a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru.