Canlyniadau Siarad Cyhoeddus CFfI Ceredigion.

Rhai o luniau o gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg CFfI Ceredigion – pwy da chi’n nabod ma?

Alaw Fflur Jones
gan Alaw Fflur Jones

Clwb buddugol, CFfI Pontsian

Cadeirydd a darllenydd gorau dan 14, Lois Jones, CFfI Talybont

Tîm gorau dan 14, Talybont A

Diolchydd gorau dan 16, Lois Jones, CFfI Llanwenog

Siaradwr gorau dan 16, Rhiannon Jones, CFfI Tregaron

Tîm gorau dan 16, CFfI Lledrod

Cadeirydd gorau dan 21, Meinir Davies, CFfI Llanwenog

Siaradwr gorau dan 21, Gwion Ifan, CFfI Pontsian

Cadeirydd gorau dan 26, Megan Lewis, CFfI Trisant

Siaradwr gorau dan 26, Endaf Griffiths, CFfI Pontsian

Tîm gorau dan 26, CFfI Pontsian

Taclo’r Twyllwr, CFfI Tregaron

Cynhaliwyd cystadleuaeth y Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar y 19eg o Ionawr yng Nghampws Theatr Felinfach. Cafwyd ddiwrnod brwd o gystadlu a llongyfarchiadau mawr i bawb a fuodd yn cystadlu ym mhob oedran. Pob hwyl i’r timoedd a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru.