Canlyniadau Siarad Cyhoeddus CFfI Ceredigion.

Rhai o luniau o gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg CFfI Ceredigion – pwy da chi’n nabod ma?

Alaw Fflur Jones
gan Alaw Fflur Jones

Clwb buddugol, CFfI Pontsian

Cynhaliwyd cystadleuaeth y Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar y 19eg o Ionawr yng Nghampws Theatr Felinfach. Cafwyd ddiwrnod brwd o gystadlu a llongyfarchiadau mawr i bawb a fuodd yn cystadlu ym mhob oedran. Pob hwyl i’r timoedd a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru.