Ffair Nadolig Plaid Cymru, Aberystwyth

Cefnogaeth frwd i ymgyrch Ben Lake yn Ffair Nadolig Plaid Cymru

Marian Beech Hughes
gan Marian Beech Hughes
Criw cefnogwyr Ben Lake yn Ffair Nadolig Plaid CymruIolo ap Gwynn

Criw cefnogwyr Ben Lake yn Ffair Nadolig Plaid Cymru

Daeth nifer fawr o bobl i Ganolfan y Morlan fore Sadwrn, 7 Rhagfyr, i ffair Nadolig canghennau Ceredigion o Blaid Cymru. Agorwyd y ffair gan y bytholwyrdd Dafydd Iwan, a chafwyd neges amserol o anogaeth ganddo. Braf hefyd oedd cael cefnogaeth Ben Lake, ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yn yr etholaeth, yng nghanol ei brysurdeb yn ymgyrchu ar hyd a lled y sir, yn ogystal ag Elin Jones, AC, Llywydd y Cynulliad.

Dafydd Iwan, Elin Jones a Ben Lake yn Ffair Nadolig y Blaid yn y Morlan

 

Roedd amrywiaeth di-ben-draw o stondinau yn y neuadd – nifer ohonynt yn gwerthu crefftau lleol, gan roi cyfle i brynu ambell anrheg Nadolig a chefnogi busnesnau lleol yr un pryd. Owain Schiavone enillodd brif wobr y raffl ac roedd digon o gyfle i gymdeithasu dros baned a llond powlen o gawl blasus.