Gorffennaf 2023

Rhifyn 494 – Gorffennaf 2023

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Y Ddolen – Papur Bro Ystwyth ac Wyre Gorffennaf 2023 rhifyn 494

Newyddion broydd Blaenplwyf, Llanilar, Capel Seion, Trisant, Llangwyryfon, Cwmystwyth, Llanfihangel y Creuddyn, Trefenter, Llanrhystud, Llanddeiniol, Llanfarian, Ponterwyd, Y Gors, Rhydyfelin a Phontarfynach.

Llwyddiannau ardal yn Rali’r CFFI Ceredigion

Llwyddiant ardal yn Eisteddfod yr Urdd 2023

Cyfeillion Y Ddolen – Mehefin 2023

Clwb 500 Stroc Aberystwyth a’r Cylch – Mawrth, Ebrill a Mai

Nodiadau Natur gan Ann M.Davies ac Ian Sant

Hanes Cylch Cinio Aberystwyth

Samariaid yn y Steddfod

Aros i Feddwl – Cofio Ann Maesrhug gan Beti Griffiths

Dathlu 75 mlynedd y Clwb Rotari

Croesair misol

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud