Y Ddolen -Rhagfyr 2023

Rhagfyr 2023

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Y Ddolen Papur Bro Ystwyth ac Wyre – rhifyn 499.

Newyddion o broydd Llanafan, Blaenplwyf, Llanddeiniol, Capel Seion, Ystumtuen, Trefenter, Trisant, Llangwyryfon, Rhydyfelin, Penrhiw, Ponterwyd, Llanfihangel y Creuddyn, Llanrhystud, Llanilar, Llanfarian, Pontarfynach a Chwmystwyth.

Cyfeillion Y Ddolen – Tachwedd 2023

Clwb 500 Stroc Aberystwyth a’r Cylch

Manylion dathlu’r 500fed rhifyn o’r Ddolen ar 27ain Ionawr 2024.

Criw’r Y Ddolen yn cyflwyno sieciau i Dr Alan Axford, HAHAV a cadeirydd y Ddolen, Gethin Rhys o’r daith gerdded nol yn mis Medi.

Cylch Cinio Aberystwyth

Cyfarchion yr Wyl 2023

Eisteddfod Y Ddolen – rhestr testunau

Disgo Difas Ward y Plant Ysbyty Bronglais

Colofn Elin Jones AC

Coginio Cwcis Siocled Oren Terrys 

Nodiadau Natur

Croesair

 

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud