Anrhydeddu Helen a Lona

Elin Mair Mabbutt

Diolch arbennig i sylfaenwyr Adran Aberystwyth

Her penblwydd i redwraig o Aberystwyth

Deian Creunant

Cyfle i ymlacio, cael pryd o fwyd gyda ffrindiau a mwynhau diod neu ddau yw diwrnod eich penblwydd. Ond nid felly os mai Lynwen Huxtable o Glwb Athletau Aberystwyth ydych chi, gan iddi threulio ei phen-blwydd yn 54 oed yn cymryd rhan yn ei her redeg fwyaf hyd yn hyn – Ultramarathon 50 km Llangollen.

image00013

Pentref Diolchgar – Prosiect Cynefin Llanfihangel-y-Creuddyn

Sion Ewart

Dyma luniau o ddisgyblion CA2 Llanfihangel-y-Creuddyn yn gweithio ar brosiect Cynefin y Cardi.

Plant prysur Penparcau yn dweud Shwmai

Mabolgampau Ysgol Llwyn yr Eos

Gareth yn lansio Sŵn y Gwynt Sy’n Chwythu

Mererid

Lansio arddangosfa yn Arad Goch yn seiliedig ar gerdd enwog J. Kitchener Davies
Côr Cyd-Aberystwyth-llun-Oliver Chanarin

Côr Cyd Aberystwyth yn ymarfer at yr Eisteddfod

Felicity Roberts

Daeth Oliver Chanarin, ffotograffydd o fri i dynnu lluniau ohonom yn ymarfer
Stevie-Williams

Dathlu yn y Tour de Suisse

Huw Llywelyn Evans

Buddugoliaeth wych i Stevie Williams ar ddechrau’r Tour de Suisse.

Y bowlio a’r baton

Siwan Richards

Anwen Butten yn rhan o daith Baton y Frenhines yng Ngheredigion

Sioe Aberystwyth

Mererid

Dewch i ymuno a ni heddiw