'Steddfod Ceredigion 2022

Ger cerrig yr orsedd yn Aberteifi

Un o’r Miliwn

Medi James

I Siaradwyr newydd a Dysgwyr Cymraeg

Hanes Cwpan Nanteos

Catrin Medi Pugh-Jones

Blwyddyn 5 Ysgol Llwyn yr Eos

Anrhydeddu Helen a Lona

Elin Mair Mabbutt

Diolch arbennig i sylfaenwyr Adran Aberystwyth
image00013

Pentref Diolchgar – Prosiect Cynefin Llanfihangel-y-Creuddyn

Sion Ewart

Dyma luniau o ddisgyblion CA2 Llanfihangel-y-Creuddyn yn gweithio ar brosiect Cynefin y Cardi.
Côr Cyd-Aberystwyth-llun-Oliver Chanarin

Côr Cyd Aberystwyth yn ymarfer at yr Eisteddfod

Felicity Roberts

Daeth Oliver Chanarin, ffotograffydd o fri i dynnu lluniau ohonom yn ymarfer

Dewch i gwrdd â chriw Dawns y Blodau!

Sara Gibson

Mae criw o bobl ifanc Ceredigion wrthi’n paratoi ar gyfer cyflwyno Dawns y Blodau yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

Dod i nabod Llambed

Anwen Pierce

Cerdded rownd y dref yng nghwmni dysgwyr Ceredigion
Meleri-Cors-Caron

Stori sy’n plethu dirgelwch gyda’r argyfwng hinsawdd

Gwenllian Jones

Awdur o Aberystwyth yn ysgrifennu nofel i’r arddegau wedi’i leoli yn ardal Tregaron.

Drudwns Aber yn llwyddiannus yn Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth

Kerry Ferguson

Roedd Drudwns Aber yn ôl ar lwyfan eisteddfodol am y tro cyntaf ers dechrau 2020 neithiwr.
P1020809

Dod i ’nabod Tregaron

Medi James

Paratoad i’r ’Steddfod