Stordy Wyre a Swyddfa Bost

Swyddfa Bost a siop y pentref Llanrhystud.