Sweet Like Siocled

Torchau siocled o Benrhyn-coch.

Rhagor o fusnesau lleol

Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop fwyd a chynnyrch Cymraeg lleol.

Cacs Es

Cacennau cartref ar gyfer unrhyw achlysur.

No. 21 Flowers

Siop flodau sy'n cynnig amrywiaeth o blanhigion a rhoddion at bob achlysur.

Cletwr

Siop a chaffi yn Nhre'r Ddôl sy'n cael eu rhedeg gan y gymuned, i'r gymuned.