Cletwr

Siop a chaffi yn Nhre’r Ddôl sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, i’r gymuned.

Rhagor o fusnesau lleol

Yr Hen Lew Du

Tŷ tafarn hanesyddol a Chymreig yng nghanol Aberystwyth.

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Pentref, a redwyd gan Grŵp Cymunedol Blaenplwyf i'r gymuned.

Aber Graze

Yn creu bocsys bwyd llawn blas, lliw a boddhad.

Treehouse

Gwerthwyr cynnyrch organig, maethlon a lleol yn Aberystwyth.