Bottle and Barrel

Bar hamddenol gyda dewis mawr o gwrw crefft, gwinoedd a gin.

Rhagor o fusnesau lleol

Sweet Like Siocled

Torchau siocled o Benrhyn-coch.

Pennau Crafts

Pennau Crafts

Caffi, a siop grefftau yn Rhydypennau.

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Swyddfa Bost a Siop y Pentref, Penrhyn-coch.

Gwella

Cig oen ac eidion lleol wedi'i goginio a'i halltu.