BroAber360

Ceredigion

COVID-19: Y Sefyllfa yng Ngheredigion (02/06)

Lloyd Warburtongan Lloyd Warburton

Pumed erthygl wythnosol gan Lloyd Warburton yn trafod sefyllfa COVID-19 yng Ngheredigion.

Darllen rhagor

Car yn llosgi’n ulw ym Mlaenplwyf

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Roedd y gwasanaethau brys yn bresennol, ond ni anafwyd unrhyw un yn y digwyddiad.

Darllen rhagor

Charlie Kingsbury

Charlie yw Maer newydd Aberystwyth

Mereridgan Mererid

Mewn cyfarfod arlein, derbyniwyd y Cyng. Charlie Kingsbury fel Maer Aberystwyth 2020-2021

Darllen rhagor

Ailagor campws Prifysgol Aberystwyth i fyfyrwyr fis Medi

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Bwriad y brifysgol yw ceisio cynnwys cymaint o addysgu wyneb yn wyneb ag sy'n bosib.

Darllen rhagor

Aled yw pennaeth newydd Radio 1

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Aled Haydn Jones a ddaw'n wreiddiol o Aberystwyth yw pennaeth newydd BBC Radio 1

Darllen rhagor