calendr360

Heddiw 10 Awst

ARDDANGOSFA OGWYN DAVIES

Hyd at 12 Medi, 10:00 (Am ddim)
Ganwyd Ogwyn Davies ym 1925 yn Nhrebannos yng nghwm Tawe, lle datblygodd ddiddordeb brwd mewn arlunio, bod yn greadigol ac ymarfer llawysgrifen gain.

Iau 1 Medi

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

17:00–21:00
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod ein horiau agor estynedig bob dydd Iau o 21 Gorffennaf – 1 Medi.

Sadwrn 8 Hydref

Noson yng nghwmni Cerys Hafana ac Annie Suganami

19:00 (£8.00)
Ymunwch â ni ar gyfer noson hudolus yng nghwmni’r cerddorion Cerys Hafana ac Annie Suganami wrth iddynt berfformio yn Oriel Gregynog y Llyfrgell, o flaen portread Annie o Cerys, sydd yn rhan o ein …