calendr360

Heddiw 30 Mehefin

Cynhadledd Ryngwladol Llawysgrifau Cymru

Hyd at 22 Mehefin, 16:00 (£25- £50)
Cynhelir y gynhadledd hon ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddathlu cyhoeddi A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes, …

Bow Street – croesawu’r Steddfod mewn steil

19:30
HENO (Nos Lun 20 Meh). Sgwrs dros beint i drafod ‘addurno’ Bow Street a chroesawu Eisteddfod Ceredigion 2022. Croeso mawr i bawb o’r pentre – dewch â’ch syniadau!

codi arian

Hyd at 25 Mehefin, 12:00
Côr Gobaith yn canu yn y glaw heddiw i godi arian i Rhyddid Rhag Artaith.Dyma’ r trydydd dydd Sadwrn maen nhw wedi canu i’r elusen hon ac maen nhw wedi dros £300

A470: Poems for the Road / Cerddi’r Ffordd

19:00
Mae A470: Poems for the Road / Cerddi’r Ffordd yn gasgliad dwyieithog o gerddi newydd gan feirdd o Gymru  yn ymateb i’r ffordd 186 milltir o hyd sy’n rhedeg o un pen o’r wlad i’r llall – o arfordir …

Llun 4 Gorffennaf

Phyllis Kinney: 100

13:00 (£10)
Ymunwch â ni i ddathlu pen-blwydd Phyllis Kinney a aned ar y 4ydd o Orffennaf 1922.

Iau 21 Gorffennaf

Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

17:00–21:00
Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod ein horiau agor estynedig bob dydd Iau o 21 Gorffennaf – 1 Medi.

Sadwrn 23 Gorffennaf

Gŵyl Trawsnewid: Darlunio Queer

11:00
Gweithdy hamddenol yn edrych ar y cyswllt rhwng hunaniaeth queer â’n hamgylchedd drwy ddarlunio, lliwio a chreu collage.Mae croeso i chi ddod â rhywbeth sy’n eich ysbrydoli chi!Gyda’r …

Sadwrn 30 Gorffennaf

Gŵyl Trawsnewid: Burlesque: Herio, cnawdolrwydd a hunanfynegiant

14:00
Yn y gweithdy hwn, bydd Izzy yn ein dysgu am hanes burlesque a mynegi natur queer, a bydd cyfle i roi cynnig arni eich hun!

Sul 31 Gorffennaf

Cneifio Bont

08:30
Dyddiad i’r Dyddiadur! Diwrnod llawn dop o gneifio gyda chneifwyr Novice, Junior, Intermediate, Senior ac Open i ddechrau am 8:30yb. Ac yn newydd eleni, cystadleuaeth trin gwlân Novice ac Open.

Mercher 3 Awst

Nyth Cacwn – y ddrama

19:00
Ody – ma Nyth Cacwn nôl! Dros 30 mlynedd ers i’r teulu bach hwn ymddangos ddiwethaf ar ein sgriniau teledu mae Wiliam (Ifan Gruffydd) yn mentro nôl i Nyth Cacwn am y tro cyntaf oll.

Mawrth 23 Awst

Gŵyl Trawsnewid: Darlunio Queer

11:00
Gweithdy hamddenol yn edrych ar y cyswllt rhwng hunaniaeth queer â’n hamgylchedd drwy ddarlunio, lliwio a chreu collage.Mae croeso i chi ddod â rhywbeth sy’n eich ysbrydoli chi!