Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Y Rebel o Ro-wen: Bywyd Huw T Edwards

26 Chwefror

Hyd at 26 Chwefror, 14:00 (Am Ddim)

Cyflwyniad gan Gwyn Jenkins yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru am Huw T. Edwards (1892–1970) yn un o ddynion amlycaf Cymru.

‘Gwladgarwr, undebwr llafur, sosialydd, llenor’ yw’r disgrifiad ohono ar y gofeb iddo yn ei bentref genedigol Ro-wen. O gefndir tlodaidd, dringodd i safle o ddylanwad yng Nghymru drwy ei wasanaeth diflino a’i weithgaredd cyhoeddus cyn dyddiau datganoli.

Bydd Gwyn Jenkins, cyn-Geidwad Adran Llawysgrifau’r Llyfrgell Genedlaethol, ac awdur ei gofiant, Huw T. Edwards: Prif Weinidog Answyddogol Cymru, yn cyflwyno ychydig o hanes bywyd amlochrog a difyr Huw T. Edwards, gan ddefnyddio ffilmiau o Archif Sgrin a Sain y Llyfrgell ac o’i gasgliad personol o dapiau sain.