Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth

29 Chwefror

Hyd at 29 Chwefror, 15:00 (Am Ddim)

Dyma lwybr Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth – 1.00pm dydd Sadwrn 29/2/2020. Cloc y Dre => Stryd Fawr => Sgwâr Owain Glyndŵr => Ffordd y Môr (troi i’r chwith ger Banc Barclays) => Llys-y-Brenin. 

Croeso i bawb ymuno.

Am fwy o fanylion – ewch i’r wefan http://gwyldewiaber.cymru/