Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Lansiad cofiant Syr O. M. Edwards gan Hazel Walford Davies

22 Chwefror

O M Edwards

Hyd at 22 Chwefror, 15:30 (Am Ddim)

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar ddydd Sadwrn yr 22ain o Chwefror i ddathlu cyhoeddi’r cofiant cyflawn cyntaf ar fywyd Syr O.M. Edwards (Gwasg Gomer) gan Hazel Walford Davies. Yn y sesiwn arbennig hon bydd y Prifardd Jim Parc Nest[ND1] yn holi’r awdur am y profiad o ysgrifennu’r cofiant arloesol hwn.

I ddilyn bydd darlith i goffáu canmlwyddiant marwolaeth Syr O. M. Edwards, un o gymwynaswyr pennaf y genedl, ac ar ddydd Gŵyl Dewi cyhoeddir cofiant llawn cyntaf y gŵr dylanwadol hwn. Yn y sgwrs bydd ei gofiannydd, Hazel Walford Davies, yn sôn am y darganfyddiadau annisgwyl a thra diddorol a wnaeth yn y broses o ysgrifennu’r cofiant. Ceir yn y gyfrol bortread tra gwahanol i’r eicon cyfarwydd, ac yn y sgwrs trafodir cryfderau, obsesiynau a chymhlethdodau O. M. ynghyd â thrasiedïau a siomedigaethau ei fywyd personol.

https://www.ticketsource.co.uk/whats-on/aberystwyth/llyfrgell-genedlaethol-cymru-the-national-library-of-wales/lansiad-a-darlith-syr-o-m-edwards-y-dyn-a-r-ddelwedd/e-mxzkrm