Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Ffilm: Patagonian Bones (2015)

26 Chwefror

Hyd at 26 Chwefror, 21:30 (Am Ddim)

Bydd Pwyllgor Gefeillio Aberystwyth Esquel yn dathlu 10 mlynedd o efeillio drwy ddangos y ffilm “Patagonian Bones” am ddim yn Amgueddfa Ceredigion.

Bydd yr hanes yn dangos tîm o archeolegwyr ar arfordir Patagonia lle daethpwyd o hyd i fan claddu a fu ynghudd am amser hir. Ai bedd Catherine Roberts, y wraig gyntaf i farw ym Mhatagonia, yn union wedi i’r sefydlwyr cyntaf gyrraedd, yw’r bedd hwn neu fedd rhywun hollol wahanol?