Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Cynhadledd Cymru ac Iwerddon – Fforwm Hanes Cymru

5 Medi

10:00–15:30 (10.00)

Cyfle arbennig i ymuno yng Nghynhadledd Undydd Fforwm Hanes Cymru- “Cymru ac Iwerddon”. Barged am £10. Siaradwyr arbennig a chyfle i ddysgu

Cyfle arbennig i ymuno yng Nghynhadledd Undydd Fforwm Hanes Cymru – “Cymru ac Iwerddon”

Rhaglen y Dydd

10.00 -10.25 Cofrestru

10.25 – 10.30 Gair o groeso Bob Morris

10.30- 11.30   Keith Bush “Dylwn fod wedi sticio at fy nau Gymro”– Cymru a thrasiedi Roger Casement

11.30 – 12.30  Dewi Davies Y Gwyddelod a Frongoch

12.00 – 2.00  CINIO (yng Nghaffi Pendinas – ddim yn gynwysedig yn y pris)

2.00 – 3.00  Paul O’Leary “Trais a thwyll a Cherddi” Iwerddon a Chymru 1880-1922

3.00 -3.15 Sesiwn grynhoi a diolchiadau

3.30 – 4.15  Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm Hanes Cymru

Cynhelir yng Nghanolfan Uwchfrydiau Celtaidd, ger Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3HH

https://cymruaiwerddonhanes.eventbrite.co.uk