Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Cyngerdd Calon Hafan

4 Gorffennaf

Cyngerdd Calon Hafan i godi arian er mwyn prynu bws mini ar gyfer preswylwyr Cartref Gofal Hafan y Waun.

Yr artistiaid fydd yn perfformio:  Dafydd Iwan, Meibion y Mynydd, Côr Merched Bro’r Mwyn, Sgarmes, Academi Gerdd y Lli, Cerddorfa Ukulele Cymraeg, Welsh Whisperer, Côr Calon Hafan.

Arweinydd: Dilwyn Morgan.