Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Cymanfa Ganu Llanddeiniol

8 Mawrth

17:00 (5)

Cymanfa Ganu

Gyda

Lisa Jones (arweinyddes)
Daniel Smith (organydd gwadd)
Vernon Maher (unawdydd)
Ella Jones (unawdydd)
Aelodau C.Ff.I. Llanddeiniol
Côr Cymysg C.Ff.I. Felinfach

Yn cynnwys hoff emynau Bryan yr Organ
ar achlysur ei ben blwydd yn 70 oed!

Lluniaeth i ddilyn yn yr Hen Ysgol, Llanddeiniol

Yr holl elw tuag at Eglwys Llanddeiniol