Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Breuddwydion Idrison – William Owen Pughe

26 Mawrth

Hyd at 26 Mawrth, 18:00 (Am Ddim)

Darlith gan Dr Rhys Kaminski-Jones ar leisiau a drychiolaethau yng ngwaith hwyr William Owen Pughe.

Mae gwaith Rhys Kaminski-Jones yn canolbwyntio ar gysylltiadau llenyddol rhwng Cymru, Lloegr, a’r gwledydd Celtaidd eraill yn ystod y ddeunawfed ganrif a’r cyfnod Rhamantaidd, ac ar hybu deialog rhwng Astudiaethau Celtaidd a disgyblaethau academaidd eraill.

Ar ôl astudio am radd BA Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen, a gradd MA yn Astudiaethau’r Ddeunawfed Ganrif ym Mhrifysgol Caerefrog, ymunodd Rhys â’r Ganolfan yn 2012 fel myfyriwr doethuriaethol, yn astudio pwysigrwydd diwylliannol yr Hen Frytaniaid yn ystod y ddeunawfed ganrif.

Wedi hynny, ailymunodd Rhys â’r Ganolfan fel cymrawd ôl-ddoethuriaethol, er mwyn dechrau prosiect ymchail ar William Owen Pughe a gyllidwyd gan yr Academi Brydeinig. Mae’r awdur Rhamantaidd pwysig hwn yn aml yn cael ei ddiystyru neu ei gamddehongli, ac mae Rhys wrthi’n paratoi’r golygiad beirniadol cyntaf o’i weithiau Cymraeg a Saesneg er mwyn ailystyried ei gyfraniad arloesol a dadleuol.

Yn ogystal â hyn, mae Rhys yn cydolygu cyfrol ryngddisgyblaethol gyda Francesca Kaminski-Jones, sy’n edrych ar y cysylltiadau rhwng treftadaeth Geltaidd a Chlasurol ym Mhrydain. Y mae ganddo hefyd ddiddordeb yn y dyniaethau amgylcheddol, ac mae’n llunio prosiect newydd ar awyr, awyrgylch, a hunaniaeth yn y cyfnod Rhamantaidd.

Ceir cyhoeddiadau gan Rhys yn Trafodaethau Anrhydeddus Gymdeithas y CymmrodorionRomanticismThe Review of English Studies, a Planet. Siarada’n aml mewn cynadleddau academaidd, a chyfwelwyd ef ar BBC Radio Cymru ynglŷn â’i ymchwil. Croesawa gwestiynau ynglŷn â’i waith, boed nhw’n dod o’r tu fewn neu o’r tu allan i’r byd academaidd.