Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Aberystwyth drwy lygad eraill

28 Chwefror

Hyd at 28 Chwefror, 21:00 (Am Ddim)

Agoriad swyddogol arddangosfa newydd gan Gareth Owen yn y Morlan, Aberystwyth.

Croeso i bawb ymuno ar yr 28ain of Chwefror am 6 yr hwyr.

Agorir yr arddangosfa gan Ffion Rhys (curadur Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau)