Beth yw BroAber360?

Cynllun i annog cymunedau i greu a chynnal eu gwefannau newyddion lleol eu hunain. Mae’n gynllun peilot gan Gwmni Golwg, a byddwn yn gweithio gyda chymdogaethau mewn dwy ardal yng Nghymru, sef Arfon a gogledd Ceredigion, hyd nes Mawrth 2022.

Darllena ragor o gwestiynau cyffredin.

Sut mae cysylltu â ni?

Cadwa mewn cysylltiad

Ymuna â’n egylchlythyr i gael y diweddara yn rheolaidd.