Rhian Cory

Rhian Cory

Penrhyn-coch

Cystadleuaeth ‘Llaeth y llan’

Rhian Cory

Llongyfarchiadau mawr i Elis Wyn Jenkins, disgybl Ysgol Penrhyn-coch am greu lamp ddeniadol gan …