Mark Antony Strong

Mark Antony Strong

Aberystwyth

Pwyllgor yn galw am gynyddu treth ar ail dai

Mark Antony Strong

Pwyllgor Craffu Cymunedau Ffyniannus yn pasio cynnig i alw am gynyddu trethi ar ail dai