Dewi G Hughes

Dewi G Hughes

Llanbadarn Fawr

John Bradshaw, Clwb Rotary Aberystwyth yn cyflwyno gliniaduron i Mrs Mair Hughes, Prifathrawes a Philip Jones Ysgol Penglais

Disgyblion yn derbyn gliniaduron i ddysgu

Dewi G Hughes

Ymateb positif i brosiect Clwb Rotari Aberystwyth i gael gliniaduron i ddisgyblion uwchradd