Dewi G Hughes

Dewi G Hughes

Llanbadarn Fawr

360 BroAber360
John Bradshaw, Clwb Rotary Aberystwyth yn cyflwyno gliniaduron i Mrs Mair Hughes, Prifathrawes a Philip Jones Ysgol Penglais

Disgyblion yn derbyn gliniaduron i ddysgu

Ymateb positif i brosiect Clwb Rotari Aberystwyth i gael gliniaduron i ddisgyblion uwchradd