Canolfan y Celfyddydau

Canolfan y Celfyddydau

SY23 3DE

360 BroAber360

Gŵyl Ffilmiau WOW

Gŵyl ffilmiau WOW yn dathlu 20 mlynedd gyda gŵyl ar-lein – am ddim!

Gŵyl Arswyd Abertoir yn cyhoeddi rhaglen 2020

Bydd yr ŵyl ffilmiau arswyd yn cymryd lle ar-lein ar ddiwedd y mis.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cyhoeddi enillydd Gwobr Ian McKellen 2020

Sefydlwyd y wobr gyda’r arian a dderbyniwyd yn ystod ymweliad Syr Ian McKellen â’r Ganolfan yn 2019

Oedi ail-agor Canolfan y Celfyddydau yn dilyn difrod llifogydd

Yn anffodus, achoswyd difrod sylweddol i’r Ganolfan yn dilyn y glaw trwm ddydd Llun, 10 Awst.
Operation Julie - teitl dros dro

Operation Julie – y sioe gerdd!

Theatr na nÓg a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn dod at ei gilydd i greu sioe gerdd seicedelig

Canolfan y Celfyddydau yn agor ceisiadau am Wobr Ian McKellen 2020

Gwobr i berson ifanc rhwng 16-25 oed sydd am barhau ei hyfforddiant gyrfäol yn y celfyddydau creadigol.

Cyfle i arddangos yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Galwad am waith celf sy’n ymateb i’r feirws corona.
Nifer o lamaod wedi'u creu allan o rholau mewnol papur toiled gan Eira, fel rhan o gystadleuaeth creadigol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cystadleuaeth Canolfan y Celfyddydau yn ysbrydoli Creadigrwydd yn y Cartref

Creadigrwydd gartre' gyda Chanolfan y Celfyddydau a rholiau papur toiled...