Angharad Davies

Angharad Davies

Ponterwyd

Cerddwyr Campus!

Angharad Davies

Disgyblion Ysgol Syr John Rhys yn derbyn yr her o ddilyn ôl troed yr Ysgolhaig Syr John Rhys a cherdded yr holl ffordd o Bonterwyd i Fangor ag yn ôl yn rhithiol.