Mis newydd – EGO newydd!

Uchafbwyntiau EGO mis Chwefror 2023

gan Huw Bates

Mae rhifyn mis Chwefror o’r EGO ar gael nawr am ddim ar-lein ac yn cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog. Y mis yma, rydym yn dathlu ein 100fed rhifyn ac, am amser cyfyngedig, rydym wedi dychwelyd i gopi caled. Gallwch gasglu copi o un o’r dosbarthwyr yma yn Aberystwyth neu o gwmpas Aberystwyth: www.aberystwythego.co.uk/outlets

Os hoffech dderbyn yr EGO trwy e-bost ar ddechrau pob mis, ewch i www.aberystwythego.co.uk i danysgrifio i’n cylchlythyr.

Yn y cyfamser, dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall:

Cyngor Tref Aberystwyth

Dilwyn Roberts

Cyngor Llyfrau Cymru

Elusennau Iechyd Hywel Dda 1

Elusennau Iechyd Hywel Dda 2

Elusennau Iechyd Hywel Dda 3

Yr Angor