Dathlu Hanes Pendinas

Diwrnod o hwyl ym Mhenparcau

IMG_20230916_145349150
IMG_20230916_142303022
IMG_20230916_140912577

Dim lle i eistedd yn yr Hwb

Ar ddydd Sadwrn, 16eg o Fedi, cafwyd diwrnod gwych yn dathlu Gŵyl Pen Dinas! O 400 o gacennau bach, crefft, darlithoedd a thaith – roedd rhywbeth i bob oedran.

Yn y bore, cafwyd sgwrs dywys i fyny’r fryngaer i weld y cloddiad. Dyma rai o’r cymeriadau a ddaeth ar y daith i ben y fryngaer.

Adeiladwyd tai crwn gwych, gwnaed potiau wedi’u hysbrydoli gan yr oes haearn:-

Yn y prynhawn, roedd darlith gan Toby Driver – “O’r Celtiaid i’r Rhufeiniad” heb unrhyw le i eistedd. Dyma Beca a Toby yn torri’r gacen.

IMG_20230916_145349150

Yn olaf, cafwyd darlith gan Ken Murphy yn cymharu cloddi Pendinas yn nhridegau’r ganrif ddiwethaf, a’r cloddio diweddar, gan ddiolch i’r gwirfoddolwyr sydd yn cymryd rhan ar y foment

IMG_20230916_142303022

IMG_20230916_140912577
Dim lle i eistedd yn yr Hwb

Dyma Heather o Gaffi Pendinas (Llyfrgell Genedlaethol Cymru) a fu’n paratoi 400 cacen fach a chacen arbennig Pendinas.

Diolch i Beca Davies a holl staff y Comisiwn Brenhinol am drefnu’r ŵyl ac i’r holl wirfoddolwyr a’r rhai wnaeth fynychu.