Rhyfel y Sais Bach: Prosiect Cynefin Ysgol Llangwyryfon

Stori am wrthdaro rhwng trigolion lleol a Sais cyfoethog aeth â diddordeb y disgyblion

gan Nerys Parry
DARLUNIO-RHYFEL-Y-SAIS-BACH

Fel rhan o baratoadau ysgolion Ceredigion ar  gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, gofynnwyd i ysgolion greu panel comig yn cyfleu hanesion lleol y sir.

I ddisgyblion Ysgol Llangwyryfon roedd y dasg o ddewis hanesyn yn un rhwydd a phenderfynwyd ar hanes Rhyfel y Sais Bach.

Dyma stori am wrthdaro rhwng trigolion lleol a Sais cyfoethog a feddiannodd darn o dir  comin yn yr ardal leol – hanes sydd wedi profi’n boblogaidd gyda disgyblion yr ysgol dros y blynyddoedd ac sydd yn ennyn eu diddordeb a’u dychymyg.

Yn ystod mis Mai bu disgyblion hynaf yr ysgol yn brysur yn cydweithio â chwmni Cisp Multimedia yn cynllunio a dylunio yr hanes drwy dynnu lluniau ac ysgrifennu capsiynau, gan fwynhau y profiad yn fawr iawn.

Mae pawb yn edrych ymlaen at weld yr holl hanesion ar faes yr Eisteddfod ym mis Awst.